Hlášení městského rozhlasu Pátek 09.08.2019

V pátek 26. července 2019 byl nalezen svazek klíčů na sídlišti Dukla v Sezemicích. Majitel si je může vyzvednout na podatelně Městského úřadu v Sezemicích.

Připomínáme poplatníkům – občanům města Sezemice a přisloučených obcí, kteří zde mají trvalý pobyt, že se blíží splatnost druhé poloviny poplatku za provoz systému nakládání s odpady. Den splatnosti druhé poloviny uvedeného poplatku podle Obecně závazné vyhlášky je termín 31.08.2019.

Poplatek je možné uhradit v hotovosti na pokladně MěÚ Sezemice, nebo převodním příkazem na účet města č. 19-1205462369/0800, V.S.3722č.p.

Zveme vás do kostela Nejsvětější Trojice, kde bude v 9,30h sloužena slavnostní mše svatá. Po jejím skončení bude od 10,45 do 12 hodin otevřena kaple Nanebevzetí Panny Marie u hřbitova. Od 14 do 16 hodin bude možné navštívit jedinečnou dřevěnou zvonici u kostela. V 17 hodin začíná v kostele na poutní koncert. Letos se můžete těšit na dva sbory. Účinkuje smíšený pěvecký sbor Salvátor z Chrudimi a Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice se sbormistrem Tomášem Židkem. V pondělí 20.8. bude v kapli u hřbitova sloužena mše za sezemické rodáky.