Hlášení městského rozhlasu 28.03. – 01.04.2022

  • Město Sezemice Vás zve na Vynášení Smrtky. Přijďte vyhnat zimu a přivítat jaro. V sobotu 2. dubna od 14. 00 v areálu TJ Spartak Sezemice. Celou akcí budou doprovázet folklorní soubory Dupák a Červánek.

 

  • V sobotu 02. dubna od 10:00 hodiny proběhne na sále v sezemické radnici východočeské oblastní kolo porty.  Následně od 19:00 proběhne koncert vítěze oblastního kola. Vystoupí i Petr Rímský a můžete se těšit i na skupinu Žalman a spol. Předprodej v knihovně Sezemice nebo na místě.

 

  • Každý občan, který se zapojil do projektu odděleného sběru bioodpadu do zapůjčených compostainerů má možnost odběru 50 kg volně loženého kvalitního kompostu do vlastních obalů. Kompost je možné si vyzvednout v sobotu 2. a 9. dubna od 8:00 do 11:00 hodin, nebo v týdnu od 4. do 8. dubna od 14:00 do 16:00 hodin v technickém zázemí města, Břízenka, Sadová 262. Nevyzvednutý kompost bude po tomto termínu zpracován městem Sezemice.