Hlášení městského rozhlasu 26.02.2021- 02.03.2021

Informuje občany, že dne 09.března se uskuteční zasedání zastupitelstva města Sezemice. Na programu jednání bude:

  • Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
  • Zpráva o činnosti rady města
  • Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č. 1/2021
  • Majetek města – pozemky
  • Výroční zpráva o činnosti Městské policie Sezemice za rok 2020
  • Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru v roce 2020

 

 

V úterý 02.března proběhne v části obce Velké Koloděje plánovaná odstávka elektřiny od 07.30 do 14.30.