Hlášení městského rozhlasu 25.05.2020

Informujeme občany, že v úterý 02.06.2020 proběhne zasedání zastupitelstva od 17:00 v sále radnice.

Navržený program:

 1. Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Předkladatel: Filip Mezera

 1. Zpráva o činnosti rady města

Předkladatel:  Kubizňák Ladislav

 1. Vyúčtování hospodaření města k 31.03.2020

Předkladatel:  Krátká Hana

 1. Závěrečný účet města Sezemice za rok 2019

Předkladatel:  Krátká Hana

 1. Účetní závěrka města Sezemice za rok 2019

Předkladatel:  Krátká Hana

 1. Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů

Předkladatel:  Krátká Hana

 1. Závěrečný účet Svazku obcí Loučná rok 2019

Předkladatel:  Staněk Martin

8. Majetkové záležitosti

 • Žádost o prodej pozemku p. č. 387/10 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
 • Žádost o prodej části pozemku p. č. 910/29 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
 • Žádost o prodej zemědělských pozemků v k. ú. Kladina
 • Žádost o směnu pozemků v k. ú. Sezemice nad Loučnou – společnost Aloha
 • Žádost o směnu pozemku p. č. 861 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
 • Žádost o prodej části pozemku p. č. 49/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou
 • Žádost o směnu pozemků v k. ú .Sezemice nad Loučnou a Počaply nad Loučnou

Předkladatel:  Staněk Martin

 1. Mimořádné odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva města

Předkladatel:  Kačer Aleš

 1. Volba přísedícího Okresního soudu v Pardubicích

Předkladatel: Kubizňák Ladislav