Hlášení městského rozhlasu 23.11.2020

Informujeme občany, že 24. a 25.listopadu proběhne plánovaná odstávka elektřiny v části obce Veská a ve Velkých a Malých Kolodějích od 07:30 do 15:30. Bližší informace najdete na webových stránkách cezdistribuce.cz/odstavky.

Upozorňujeme občany, že svoz tříděného odpadu proběhne ve středu 2.prosince v Sezemicích a 3.prosince v přisloučených obcích.

Dne 1. prosince se otvírá řeznictví v Havlíčkově ulici. Polabské uzeniny nabízí široký výběr masa a uzenin. Na prodej bude i pečivo od firmy Dymák z Heřmanova Městce. Do této prodejny řeznictví přijmeme pracovní sílu na plný nebo zkrácený pracovní poměr. V případě zájmu volejte na číslo 702 061 563.

Informujeme Vás, že paní Bukačová prodává adventní dekorace a misky na hroby od 09:00 do 18:00 na adrese Jungmannova 157 a to až do 23. prosince 2020.

Oznamujeme, že 1.prosince proběhne zasedání zastupitelstva města v sále města. Na programu jednání bude:

 1. Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
 2. Zpráva o činnosti rady města
 3. Hospodaření města k 30.09.2020
 4. Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č. 4/2020
 5. Rozpočet města na rok 2021
 6. Majetek města – pozemky
 7. Odpadové hospodářství a obecně závazná vyhláška za likvidaci komunálního odpadu
 8. Mimořádné odměny pro uvolněné zastupitele města
 9. Odměny členům komisí a výborů
 10. Plán zasedání zastupitelstva města
 11. Plán činnosti výborů na rok 2021
 12. Zajištění dopravní obslužnosti
 13. Majetek města – investice