Hlášení městského rozhlasu 23.10. až 03.11.2023

„Město Sezemice, sociální komise informuje občany, že provede humanitární sbírku oblečení, lůžkovin, domácích potřeb a hraček. Sběr se uskuteční v sobotu 4. listopadu 2023 od 7:30 do 14:00 hod, v zadní části sálu radnice vedle zásobování Sezemického domu.“

 

Informujeme občany, že potraviny Klabeneš v Sezemicích zahájili provoz terminálu SAZKY, kde je možné si vsadit sportku, zakoupit stírací losy, dobít kredit a mnoho dalšího.

 

Město Sezemice ve spolupráci s firmou Služby města Pardubic provede svoz odpadů ze zahrad s tímto časovým rozvrhem:

V sobotu 04.11.2023

Stanoviště:

Zámostí – Lesní ul.                          08:15 – 09:00 h

Za Humny a Komenského            09:15 – 10:00 h

Komenského a Dukelská               10:45 – 11:30 h

Břízenka                                              11:45 – 12:30 h

Jiráskova před čp.671                     13:15 – 14:00 h

Kladina                                                14:15 – 15:00 h

Velké Koloděje                                  15:15 – 16:00 h

A Malé Koloděje                              16:15 – 17:00 h

sobotu 11.11.2023       

Stanoviště:

Dražkov                                               08:00 – 08:30 h

Lukovna                                              08:45 – 09:15 h

Počaply – chalupy                           09:30 – 10:15 h

Počaply – Ves                                    11:00 – 11:45 h

Veská – kojenecký ústav               12:15 – 12:45 h

Veská – Za Lesem                             13:00 – 13:30 h

Veská – Kout                                     13:45 – 14:15 h

Upozorňujeme, že svoz odpadů ze zahrad (tráva, listí, větve), je určen pouze pro občany s trvalým pobytem na území města Sezemice nebo pro vlastníky rekreačních objektů v územím obvodu města Sezemice (včetně přisloučených obcí), kteří mají řádně uhrazený místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu.

Nebude provádět svoz bioodpadů pocházející ze zemědělské výroby nebo z produkce soukromých firem. Odvoz těchto odpadů si každá firma musí zabezpečit na vlastní náklady.

 

Spolek divadelních ochotníku J. K. Tyl Sezemice vás srdečně zve na reprízu romantické komedie Antonína Procházky jednotka intenzívní lásky, kterou uvedou 4 listopadu od 19-ti hodin a 5. listopadu od 17-ti hodin v sále Sezemické radnice. Prodej vstupenek již zahájen v městské knihovně Sezemice.

 

Ordinace praktické lékařky doktorky Fikarové, oznamuje občanům, že zahájila očkování proti chřipce a Coronaviru. V případě zájmu se prosím objednejte na tel čísle 466 930 174.

 

Informujeme občany, že „pan Libor Svoboda bude pro místní občany pořádat od listopadu kurzy Angličtiny a Španělštiny. Naučte se za pár týdnů to, co se Vám nepodařilo za několik let ve škole. Naučte se bez strachu komunikovat díky efektivní zrychlené metodě. Kurzy jsou vhodné pro začátečníky, věčné začátečníky i mírně pokročilé všech věkových kategorií bližší informace získáte na mailu info@liborsvoboda.cz