Hlášení městského rozhlasu 22.04.2020

 • Město Sezemice Vám vzhledem k současnému nouzovému stavu nabízí v akutních případech pomoc. V tomto případě se obraťte na linku 466 741 011.
 • Oznamujeme občanům, že vzhledem k dané situaci se ruší humanitární sbírka, o novém termínu Vás budeme informovat.
 • Restaurace Sezemický dům Vás zve ve středu 22.dubna od 13 do 18 hodin na prodej čepovaného piva, naložených staeků a tataráku s sebou.
 • Svoz komunálního odpadu, bioodpadu a pytlový svoz tříděného odpadu probíhá beze změn v termínech dle platných harmonogramů.
 • Upozorňujeme občany, že označování pytlového tříděného odpadu bude namísto čárových kódů nově označováno QR kódy, tyto kódy je nutno vyzvednout  do 29.dubna na Městském úřadu Sezemice (v úřední dny – pondělí a středa od 8:00 – 17:00), nebo po telefonické dohodě Vám budou doručeny.
 • Dále prosíme spoluobčany, aby nádobu na svoz bioodpadu dávali k výsypu nejpozději v 6 hodin ráno v den svozu.
 • Upozorňujeme, že papírové kapesníky, jednorázové roušky a rukavice a vlhčené ubrousky nepatří do tříděného odpadu.
 • Informujeme Vás, že sběrné dvory jsou otevřeny.
 • Svoz bioodpadu ze zahrad bude pokračovat v sobotu 25.dubna
 • Harmonogram na sobotu je:
sobota 25.04.2020
stanoviště
Dražkov8:00 – 8:30 hod
Lukovna8:45 – 9:15 hod
Počaply – chalupy9:30 – 10:15 hod
Počaply – Ves11:00 -11:45 hod
Veská – kojenecký ústav12:15 -12:45 hod
Veská – Ze Lesem13:00 – 13:30 hod
Veská – Kout13:45 – 14:15 hod

 

 

 • Každý občan, který se zapojil do projektu odděleného sběru bioodpadu, odkládal zelený odpad do zapůjčených compostainerů odděleně od komunálního odpadu, a tím zamezil ukládání tohoto odpadu na skládky, má možnost odběru 50 kg volně loženého kvalitního kompostu.

         Kde: „Břízenka“, Sadová 262, Sezemice – technické zázemí města

         Kdy: Sobota 25.4.2020 od 8:00 do 11:00 hodin a v týdnu od 20.4. do 24.4. 2020 od 14:00 do 16:00 hodin

Případný odběr v jiném termínu je možné domluvit s panem Řezníčkem na tel.čísle 602 179 144.

Nevyzvednutý kompost bude po tomto termínu zpracován městem Sezemice.