Hlášení městského rozhlasu 21.04.-22.04.2022

  • Sociální komise města Sezemice informuje občany,  že provede humanitární sbírku v sobotu 30. dubna 2022 od 7:30 do 14:00 hod. Sběr se uskuteční v kulturním sále radnice.
  • Město Sezemice ve spolupráci s firmou SmP – Odpady a.s. provede svoz odpadů ze zahrad s tímto časovým rozvrhem:
sobota 23.04.2022
stanoviště
Dražkov08:00 – 08:30 h
Lukovna08:45 – 09:15 h
Počaply – chalupy09:30 – 10:15 h
Počaply – Ves11:00 – 11:45 h
Veská – kojenecký ústav12:15 – 12:45 h
Veská – Za Lesem13:00 – 13:30 h
Veská – Kout13:45 – 14:15 h

 

Upozorňujeme, že svoz odpadů ze zahrad (tráva, listí, větve), je určen pouze pro občany s trvalým pobytem na území města Sezemice nebo pro vlastníky rekreačních objektů v územím obvodu města Sezemice (včetně přisloučených obcí), kteří mají řádně uhrazený místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu.

V žádném případě se nebude provádět svoz bioodpadů pocházející ze zemědělské výroby nebo z produkce soukromých firem. Odvoz těchto odpadů si každá firma musí zabezpečit na vlastní náklady.

Děkujeme za pochopení.