Hlášení městského rozhlasu 20.11.2020

Informujeme občany, že 24. a 25.listopadu proběhne plánovaná odstávka elektřiny v části obce Veská a ve Velkých a Malých Kolodějích od 07:30 do 15:30. Bližsí informace najdete na webových stránkách cezdistribuce.cz/odstavky.

 

Upozorňujeme občany, že svoz tříděného odpadu proběhne ve středu 2.prosince v Sezemicích a 3.prosince v přisloučených obcích.

 

Dne 1. prosince se otvírá řeznictví v Havlíčkově ulici. Polabské uzenin nabízí široký výběr masa a uzenin. Na prodej bude i pečivo od firmy Dymák z Heřmanova Městce. Do této prodejny řeznictví přijmeme pracovní sílu na plný nebo zkrácený pracovní poměr. V případě zájmu volejte na číslo 702 061 563.

 

 

01.12.2020 proběhne zasedání Zastupitelstva města v sále města.

Navržený pořad jednání:

1.    Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města – viz důvodová zpráva

Předkladatel: Filip Mezera, předseda kontrolního výboru

 1. Zpráva o činnosti rady města – viz důvodová zpráva

Předkladatel: Ladislav Kubizňák, místostarosta města

 1. Hospodaření města k 30.09.2020 – viz důvodová zpráva

Předkladatel: Hana Krátká, předseda finančního výboru

 1. Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č. 4/2020 – viz důvodová zpráva

Předkladatel: Hana Krátká, předseda finančního výboru

5.    Rozpočet města na rok 2021 – viz důvodová zpráva

Předkladatel: Hana Krátká, předseda finančního výboru

6.    Majetek města – pozemky  – viz důvodová zpráva

Předkladatel: Martin Staněk, starosta města

 1. Prodej části pozemku p. č. 140/1 v k. ú. Veská.
 2. Žádost o prodej pozemku označeného č. 1 dle návrhu prostorového řešení lokality Veská Z39 v k. ú. Veská.
 3. Žádost od Václava Schejbala o odprodej st. pozemku 1023 v k. ú. Sezemice nad Loučnou. Žádost o směnu pozemků v k. ú. Sezemice nad Loučnou.
 4. Žádost o směnu pozemku a návrh spolurealizace na budoucí výstavbě cesty.
 5. Žádost o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 9414000417 na části pozemku p. č. 387/1 v k. ú. Sezemice nad Loučnou.
 6. Žádost o prodej pozemků p. č. 447/8, p. č. 447/9 a p. č. 447/10 v k. ú. Počaply nad Loučnou.
 7. Žádost o schválení smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby č. 014 a následný převod vodovodu a kanalizace v k. ú. Veská od Jakuba Stránského
 8. Žádost o koupi části pozemku p. č. 1872/3 v k. ú. Sezemice nad Loučnou.
 9. Žádost o prodej části pozemku p. č. 815/97 a části p. č. 910_29 v k. ú. Sezemice nad Loučnou.
 10. Žádost o prodej části pozemku p. č. 140/1 v k. ú. Veská označený dle geometrického plánu jako p. č. 140/20

7. Odpadové hospodářství a obecně závazná vyhláška za likvidaci komunálního odpadu – viz důvodová zpráva

Předkladatel: Martin Staněk, starosta města

 1. Mimořádné odměny pro uvolněné zastupitele města – viz důvodová zpráva

Předkladatel: Aleš Kačer, člen rady

 1. Odměny členům komisí a výborů – viz důvodová zpráva

Předkladatel: Ladislav Kubizňák, místostarosta města

 1. Plán zasedání zastupitelstva města – viz důvodová zpráva

Předkladatel: Martin Staněk, starosta města

 1. Plán činnosti výborů na rok 2021 – viz důvodová zpráva

Předkladatel: Filip Mezera, předseda kontrolního výboru

 1. Zajištění dopravní obslužnosti – viz důvodová zpráva

Předkladatel: Martin Staněk, starosta města

 1. Majetek města – investice (Oprava místní komunikace ulice Nerudova ) – viz důvodová zpráva

Předkladatel: Martin Staněk, starosta města

 1. Různé