Hlášení městského rozhlasu 18.4. – 21.4.2023

Každý občan, který se zapojil do projektu odděleného sběru bioodpadu,do zapůjčených compostainerů má možnost odběru 50 kg volně loženého kompostu do vlastních obalů.

Kompost je možné si vyzvednout

V Sobota 22.4.2023 od 8:00 do 12:00 hodin a v tomto týdnu od 17.04. až 21.04.2023 vždy od 14 do 16 hodin. Kompost si vyzvedněte v areálu Břízenka u křižovatky Bezdíčkova a Nešporova.

Nevyzvednutý kompost bude po tomto termínu zpracován městem Sezemice.