Hlášení městského rozhlasu 14.04.2020

Hlášení městského rozhlasu

Dle vládního nařízení doporučujeme osobám starších 70 let nevycházet po dobu nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.

Město Sezemice Vám v akutních případech nabízí pomoc. V tomto případě se obraťte na linku 466 741 011.

Další zpráva

Oznamujeme občanům, že se vzhledem k situaci ruší humanitární sbírka, termín bude přesunut. Budeme Vás informovat.

Další zpráva

Svoz komunálního odpadu, bioodpadu a pytlový svoz tříděného odpadu probíhá beze změn v termínech dle platných harmonogramů.

Dále prosíme spoluobčany, aby nádobu na svoz bioodpadu dávali k výsypu nejpozději v 6 hodin ráno v den svozu.

Upozorňujeme, že papírové kapesníky, jednorázové roušky a vlhčené ubrousky nepatří do tříděného odpadu.

Informujeme Vás, že sběrné dvory jsou otevřeny.

Svoz bioodpadu proběhne 18. a 25. dubna.

 

sobota 18.04.2020
stanoviště
Sezemice – Zámostí8:15 – 9:00 hod
Za Humny x Komenského9:15 – 10:00 hod
Pozor změna  Komenského x Dukelská10:45 – 11:30 hod
Břízenka11:45 – 12:30 hod
Jiráskova před čp.671 – zpevněná plocha13:15 – 14:00 hod
Kladina14:15 – 15:00 hod
Velké Koloděje15:15 – 16:00 hod
Malé Koloděje16:15 – 17:00 hod

 

 

sobota 25.04.2020
stanoviště
Dražkov8:00 – 8:30 hod
Lukovna8:45 – 9:15 hod
Počaply – chalupy9:30 – 10:15 hod
Počaply – Ves11:00 -11:45 hod
Veská – kojenecký ústav12:15 -12:45 hod
Veská – Ze Lesem13:00 – 13:30 hod
Veská – Kout13:45 – 14:15 hod

Další zpráva

Každý občan, který se zapojil do projektu odděleného sběru bioodpadu, odkládal zelený odpad do zapůjčených compostainerů odděleně od komunálního odpadu, a tím zamezil ukládání tohoto odpadu na skládky, má možnost odběru 50 kg volně loženého kvalitního kompostu.

Kde: „Břízenka“, Sadová 262, Sezemice – technické zázemí města

Kdy: Sobota 18.4. a 25.4.2020 od 8:00 do 11:00 hodin a v týdnu od 20.4. do 24.4. 2020 od 14:00 do 16:00 hodin

Případný odběr v jiném termínu je možné domluvit s panem Řezníčkem na  tel.čísle 602 179 144.

Nevyzvednutý kompost bude po tomto termínu zpracován městem Sezemice.

Mimořádné hlášení

Upozorňujeme občany, že společnost ZEAS, a. s., Pod Kunětickou horou, bude zítra, tj. ve středu 15. dubna provádět hnojení a zaorání v části obce Počaply. Děkujeme za pochopení a shovívavost.