Hlášení městského rozhlasu 11.4. – 14.4.2023

1.

Žádáme občany, aby odstranili z popelnic všechny neplatné známky. Na popelnici může zůstat pouze jedna platná známka na daný rok.

2.

Město Sezemice ve spolupráci s firmou Služby města Pardubic provede svoz odpadů ze zahrad s tímto časovým rozvrhem:

Sobota 15.04.2023

Stanoviště:

Zámostí – Lesní ul.08:15 až 09:00 hodin
Za Humny –  Komenského09:15 až 10:00 hodin
Břízenka11:45 až 12:30 hodin
Jiráskova před čp.671 – zpevněná plocha13:15 až 14:00 hodin
Kladina14:15 až 15:00 hodin
Velké Koloděje15:15 až 16:00 hodin
Malé Koloděje16:15 až 17:00 hodin

3.

Každý občan, který se zapojil do projektu odděleného sběru bioodpadu do zapůjčených compostainerů, má možnost odběru 50 kg volně loženého kompostu do vlastních obalů.

Kompost je možné si vyzvednout v sobotu 15.04.2023 a 22.4.2023 od 8:00 do 12:00 hodin nebo v týdnu od 17.04.2023 do 21.04.2023 vždy od 14:00 do 16:00 hodin. Kompost si vyzvedněte v areálu „Břízenka“ (u křižovatky ulic Bezdíčkova a Nešporova).

Nevyzvednutý kompost bude po tomto termínu zpracován městem Sezemice.