Hlášení městského rozhlasu 07.06.-10.06.2022

Farnost Sezemice vás zve na Noc kostelů v pátek 10.června. Od 17 do 19 hodin můžete navštívit kapli svatého Josefa v Zámostí, v 18 hodin bude v kostele Nejsvětější Trojice sloužena mše svatá, od 18,45 pokračuje program věnovaný chvalozpěvům v průběhu staletí. Podrobnosti najdete na www.nockostelu.cz

 

 

Informujeme občany, že v pondělí 13. června proběhne plánovaná odstávka elektřiny v části ulice Komenského od 07.30 do 14.30. Více informací na webu města nebo na cezdistribuce.cz/odstavky.

proud 13_06_22