Hlášení městského rozhlasu 04.04.-08.04.2022

  • Město Sezemice ve spolupráci s firmou SmP – Odpady a.s. provede svoz odpadů ze zahrad s tímto časovým rozvrhem:
 

 

V sobotu 09.04.2022
stanoviště
Zámostí – Lesní ul.08:15 – 09:00 h
Za Humny x Komenského09:15 – 10:00 h
Komenského x Dukelská10:45 – 11:30 h
Břízenka11:45 – 12:30 h
Jiráskova před čp.671 – zpevněná plocha13:15 – 14:00 h
Kladina14:15 – 15:00 h
Velké Koloděje15:15 – 16:00 h
Malé Koloděje16:15 – 17:00 h
 

Upozorňujeme, že svoz odpadů ze zahrad (tráva, listí, větve), je určen pouze pro občany s trvalým pobytem na území města Sezemice nebo pro vlastníky rekreačních objektů v územím obvodu města Sezemice (včetně přisloučených obcí), kteří mají řádně uhrazený místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu.

Nebude se provádět svoz bioodpadů pocházející ze zemědělské výroby nebo z produkce soukromých firem. Odvoz těchto odpadů si každá firma musí zabezpečit na vlastní náklady.

 

 

 

  • Každý občan, který se zapojil do projektu odděleného sběru bioodpadu do zapůjčených compostainerů má možnost odběru 50 kg volně loženého kvalitního kompostu do vlastních obalů.

Kompost je možné si vyzvednout tento týden ve všední dny od 14:00 do 16:00 hodin a v sobotu 09. dubna od 08:00 do 11:00 v technickém zázemí města, Břízenka, Sadová 262.

Nevyzvednutý kompost bude po tomto termínu zpracován městem Sezemice.

 

 

  • Informujeme občany, že z důvodu nemoci se vystoupení Zdeňka trošky plánované na 8.4. 2022 překládá na 20.5. 2022. Vstupenky zůstávají v platnosti. Děkujeme za pochopení.

 

  • Skauti Sezemice společně s Láďou Srazilem za podpory města Sezemice Vás zvou na společné pletení pomlázek a zdobení vajíček. Sraz tuto neděli 10. dubna ve 14.00 v areálu TJ Spartak Sezemice. S sebou bílá vajíčka a proutky. Pokud nebudete mít, tak budou k dispozici erární. Kdo bude chtít, tak bude hořet ohýnek a bude možnost si cokoliv opéct. Ingredience si přineste případně vlastní.