Hlášení městského rozhlasu 03.11.-05.11.2021

  • Město Sezemice ve spolupráci s firmou SmP – Odpady a.s. provede svoz odpadů ze zahrad s tímto časovým rozvrhem:
 

 

sobota 06.11.2021
stanoviště
 Zámostí x Lesní8:15 – 9:00 hod
Za Humny x Komenského9:15 – 10:00 hod
  Komenského x Dukelská10:45 – 11:30 hod
Bezdíčkova11:45 – 12:30 hod
Jiráskova před čp.671 – zpevněná plocha13:15 – 14:00 hod
Kladina14:15 – 15:00 hod
Velké Koloděje15:15 – 16:00 hod
Malé Koloděje16:15 – 17:00 hod
  • Upozorňujeme, že svoz odpadů ze zahrad (tráva, listí, větve), je určen pouze pro občany s trvalým pobytem na území města Sezemice nebo pro vlastníky rekreačních objektů v územím obvodu města Sezemice (včetně přisloučených obcí), kteří mají řádně uhrazený místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu.
  • Nebude se provádět svoz bioodpadů pocházející ze zemědělské výroby nebo z produkce soukromých firem. Odvoz těchto odpadů si každá firma musí zabezpečit na vlastní náklady. Děkujeme za pochopení.

 

  • Město Sezemice Vás zve na Tradiční lampionový průvod, který se uskuteční v pátek 5.11.2021 od 17 hod. Sraz účastníků bude před Sezemickým domem.
  • Dále Vás zveme na promítání filmu Karel, které se uskuteční v neděli 7.11. 2021 od 17 a 20 hodin v sále sezemické radnice. Vstupné 120 Kč, prodej lístků na místě akce. Při všech akcích je třeba dodržovat nařízení vlády, která se budou kontrolovat !!!
  • Upozorňujeme občany že byl zahájen prodej sezemického kalendáře pro rok 2022. Kalendář můžete zakoupit na městském úřadu a v městské knihovně vždy v otvírací dobu.