Hlášení městského rozhlasu 01.03. – 07.03.2022

Městský úřad Sezemice informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Sezemice, které se bude konat v úterý dne 08.03.2022 od 17:00 hodin v sále města, Husovo náměstí 790.

Program jednání:

  1. Plnění usnesení zastupitelstva města
  2. Činnost rady města
  3. Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č. 1_2022.
  4. Oprava rozpočtové skladby v rozpočtu roku 2022
  5. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru v roce 2021
  6. Volba přísedící Okresního soudu v Pardubicích
  7. Pozemky – žádosti o převody pozemků
  8. Zpráva o činnosti městské policie v roce 2021
  9. Uspořádání silniční sítě po dokončení stavby I/36
  10. Různé

Fronte tiskárny v Sezemicích přijmou zaměstnance na stálý pracovní poměr do třísměnného provozu na pozici „pomocník/pomocnice u tiskového stroje“. Zájemci se mohou přihlásit přímo v tiskárně (Husovo náměstí, Sezemice) každý den v době od 06:00 do 14:00 hodin.