Putovní výstava Ležáky 2009

Český odboj proti Velkoněmecké říši
Výstava zapůjčená do MK Sezemice národním památníkem Ležáky, doplněná knihami vztahujícími se k tématu a regionálními historickými knihami.