Pasování prvnáčků za čtenáře knihovny | 2022

Foto: Steve Švestka