Pasování prvňáčků 2012

Akce MK Sezemice na podporu dětského čtenářství