Aktuální informace k volbám

Volby 2020

Dne 15. dubna 2020 byly rozhodnutím prezidenta republiky (publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 169/2020 Sb., částka 61) vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční v souběhu v pátek 2. října a v sobotu 3. října 2020 (případné II. kolo senátních voleb pak v pátek 9. října a v sobotu 10. října 2020). Volby do 1/3 Senátu PČR se uskuteční i v Sezemicích (senátní volební obvod č. 48 se sídlem v Rychnově nad Kněžnou).

Volební okrsky

Volby na území České republiky

Volby 2019

V roce 2019 se konaly volby do Evropského parlamentu.

Volby 2018

V roce 2018 se konaly volby do zastupitelstev obcí.