Dotace z rozpočtu města na rok 2019

Žádost o dotaci z rozpočtu města pro rok 2019 lze podat nejdéle do 15.10.2018.

Finanční odbor informujeme, že  termín pro podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 je 15.10.2018.

Formulář žádosti o dotaci si můžete vyzvednout v kanceláři finančního odboru (přízemí) č. dveří 102, Bc. Hana Volfová, Městský úřad v Sezemicích, Husovo náměstí 790, Sezemice.

Upozorňujeme, že na žádosti podané po stanoveném termínu, tj. 15.10.2018,  nebude brán zřetel.

Formulář žádosti o dotaci veword /pdf.