Výběrové řízení – Vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Tajemnice Městského úřadu Sezemice podle § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na vznik pracovního poměru zaměstnance města Sezemice, zařazeného do městského úřadu na pracovní pozici vedoucí/ho odboru stavebního úřadu a územního plánování (dále též „vedoucí úředník“):

Název pracovní pozice: Vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 • Druh práce: vedoucí úředník/ce odboru stavebního úřadu a územního plánování
 • Místo výkonu práce: Městský úřad Sezemice, Husovo náměstí 790, Sezemice
 • Doba pro trvání pracovního poměru: doba neurčitá se zkušební lhůtou 6 měsíců
 • Předpokládaný nástup: ihned po ukončení výběrového řízení, popř. dohodou

Klíčové pracovní aktivity:

 • Agenda stavebního úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a předpisů souvisejících pro stavby bytové, průmyslové, občanské, zemědělské a liniové v územním obvodu stavebního úřadu Sezemice.

Odborné a další kvalifikační předpoklady

 • Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo inženýrském studijním programu, nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu stavebního zaměření, případně středoškolské vzdělání stavebního směru se zahájením vysokoškolského vzdělání.
 • Požadovaná délka praxe nejméně 3 roky.
 • Řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řízení vozidla podmínkou.

Požadované kompetence:

 • Schopnost organizovat a pracovat s prioritami.
 • Schopnost řídit a vést podřízené.
 • Schopnost komunikace.
 • Odpovědné chování.
 • Přístup ke změně.
 • Schopnost spolupráce.

Požadované znalosti:

 • Základní znalosti následujících právních předpisů:
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Zaměstnanecké výhody:

 • Pružná pracovní doba.
 • Indispoziční volno – 2 dny ročně.
 • Příspěvek na stravování.
 • Příspěvek na penzijní připojištění.
 • Benefitní příspěvky ze sociálního fondu.
 • Pět týdnů dovolené.

Platové podmínky:

Zařazení dle nařízení vlády ČR č. 263/2018 Sb., v platném znění a dalších platných mzdových předpisů, platová třída odpovídající druhu práce č. 10, příplatek za vedení, osobní příplatek.

Další informace poskytne:

 • Bc. Irina Rálišová, tajemnice městského úřadu
 • tel.: 466 741 013, 602 706 449

Úplné znění veřejné výzvy naleznete zde:  Výběrové řízení – Vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování