Pomoc pro Moravu

Dne 25. června 2021 došlo k přírodní katastrofě v podobě ničivého tornáda, které postihlo obce a jejich obyvatele některých obcí v Jihomoravském kraji a způsobilo obrovské materiální škody. Mezi nejvíce postižených území patří obce – Hrušky, Lužice, Mikulčice a Moravská Nová Ves, Hodonín Bažantnice, Týnec, Tvrdonice a Mikulčice.

Zastupitelstvo města Sezemice dne 02.07.2021 schválilo z rezervy rozpočtu města na rok 2021 pro postižené obce finanční dar ve výši 500.000 Kč.

Chcete také pomoci, můžete.

Na základě dotazů z řad občanů jsme se rozhodli zprostředkovat finanční pomoc, která bude určena potřebným na likvidaci škod na území obcí postižených živelní pohromou (tornádem) dne 24. června 2021.

Kdy se můžete zapojit?

  • od 12.07.2021 do 31.08.2021

Kde?

Přijďte na Městský úřad Sezemice na podatelnu, kanceláře tajemnice nebo na finanční odbor, kde se dozvíte veškeré informace.

  • pondělí a středa (08:00 hodin – 11:00 hodin, 13:00 hodin – 17:00 hodin),
  • pátek (08:00 hodin – 11:00 hodin)
  • Město nejdéle do 31.08.2021 předá  příspěvek potřebným, a to výhradně na likvidaci škod na území postižených obcí živelní pohromou (tornádem).

S případnými dotazy se můžete obrátit na: