Volby do školské rady Z Sezemice

Základní škola Sezemice, okres Pardubice vyhlašuje volby zástupců zákonných zástupců žáků do Školské rady při Z Sezemice. Volby se konají dne 1. června 2021 od 14:30 do 17:00 hodin v budově školy.

Volební lístek a volební řád naleznete zde: Volby do školské rady