Omezení provozní doby MěÚ Sezemice

Z důvodu preventivních opatření v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 uložila Vláda ČR orgánům veřejné moci a správním orgánům omezit rozsah úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni a omezit osobní kontakt zaměstnanců městského úřadu s dalšími osobami na nezbytně nutnou
úroveň.

Informujeme občany, že Městský úřad Sezemice, v souladu s usnesením Vlády ČR, má do odvolání omezenou provozní dobu pro veřejnost.

Úřední dny a hodiny určené pro veřejnost:

Pondělí:

  • 12:00 hod. – 17:00 hod.

Středa:

  • 08:00 hod. – 11:00 hod.
  • 13:00 hod. – 15.:00 hod.

V ostatní dny bude městský úřad uzavřen. V tyto dny je možné se telefonicky či mailem domluvit přímo s úřední osobou na osobní návštěvě.

V případě jakýchkoliv problémů nebo nejasností se na městský úřad můžete obrátit telefonicky nebo e-mailem. Všechny telefonické a e-mailové kontakty
naleznete zde: www.sezemice.cz/kontakty

Veškerá podání lze uskutečnit elektronicky prostřednictvím:

  • datové schránky,
  • e-mailové adresy podatelna@sezemice.cz
  • nebo poštou.

Kontakty pro objednání naleznete zde: Odbory a oddělení

  • podatelna: 466741011, mesto@sezemic.cz
  • místní poplatky: 466 741 015, hana.volfova@sezemice.cz
  • evidence obyvatel, matrika: 466 741 017, petra.matusu@sezemice.cz

Úřad stále pracuje za zvýšených hygienických opatřeních. Proto se i nadále prosím snažte na úřadě řešit jen ty nejnutnější věci, které nelze vyřídit dálkovým způsobem. Chráníte tím jak sebe, tak své blízké. Na úřadě dodržujte bezpečnostní vzdálenost 2 metrů od ostatních osob, využívejte nainstalovanou dezinfekci. Používejte roušky nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.