Svoz odpadů ze zahrad 7. a 14. listopadu

Máte doma hromady zahradního „nepořádku“ po podzimní údržbě zahrady? Pak zbystřete. Město Sezemice ve spolupráci s firmou SmP – Odpady a.s. provede svoz odpadů ze zahrad v sobotu 7. a 14.listopadu.

Harmonogram na sobotu 14. listopadu:

Dražkov8:00 – 8:30 hodin
Lukovna8:45 – 9:15 hodin
Počaply – chalupy9:30 – 10:15 hodin
Počaply – Ves11:00 -11:45 hodin
Veská – kojenecký ústav12:15 -12:45 hodin
Veská – Ze Lesem13:00 – 13:30 hodin
Veská – Kout13:45 – 14:15 hodin

Harmonogram na sobotu 7. listopadu:

Sezemice – Zámostí8:15 – 9:00 hodin
Křižovatka Ulice Za Humny a ulice Komenského9:15 – 10:00 hodin
Křižovatka Ulice Komenského a Dukelská10:45 – 11:30 hodin
Břízenka11:45 – 12:30 hodin
Jiráskova před čp.671 (zpevněná plocha)13:15 – 14:00 hodin
Kladina14:15 – 15:00 hodin
Velké Koloděje15:15 – 16:00 hodin
Malé Koloděje16:15 – 17:00 hodin

Svoz odpadů ze zahrad (tráva, listí, větve), je určen pouze pro občany s trvalým pobytem na území města Sezemice nebo pro vlastníky rekreačních objektů v územním obvodu města Sezemice (včetně přisloučených obcí), kteří mají řádně uhrazený místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu.