Dotace z rozpočtu města pro rok 2021

Dotace z rozpočtu města pro rok 2021

Žádost o dotaci z rozpočtu města pro rok 2021 lze podat nejdéle do 15.10.2020.

Informujeme, že termín pro podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2021 je 15.10.2020.

Formulář žádosti o dotaci:

  • můžete vyzvednout v kanceláři finančního odboru (přízemí) č. dveří 102, Bc. Hana Volfová, Městský úřad v Sezemicích, Husovo náměstí 790, Sezemice,
  • můžete online stáhnout zde: Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Dotace je primárně určena pro neziskové organizace.

Upozorňujeme, že na žádosti podané po stanoveném termínu, tj. 15.10.2020, nebude brán zřetel.

Zodpovídá:
Bc. Hana Volfová, tel.: 466 741 015