Úřední hodiny na Městském úřadu v Sezemicích – do 30.06.2020

S účinností od pondělí 18. května 2020 jsou obnoveny úřední hodiny Městského úřadu v Sezemicích pro veřejnost v upravené podobě.

Úřední dny a hodiny určené pro veřejnost platné do 30.06.2020:

 • Pondělí 08:00 – 17:00 hodin
 • Středa 08:00 – 17:00 hodin

V ostatní dny je možno se telefonicky či mailem domluvit přímo s úřední osobou na osobní návštěvě.

Úřední hodiny kontaktního místa veřejné správy – Czech POINT, podatelny a pokladny: 

Ve dnech, kdy bude úřad pro veřejnost uzavřen, je u hlavních dveří budovy Městského úřadu Sezemice umístěn zvonek  pro přístup do podatelny a pokladny či pro žadatele o Czech Point. Vyčkejte, prosím, příchodu pracovnice úřadu.

 • Pondělí 08:00 – 17:00 hodin
 • Úterý 08:00 – 14:00 hodin
 • Středa 08:00 – 17:00 hodin
 • Čtvrtek 08:00 – 14:00 hodin
 • Pátek 08:00 – 11:00 hodin

Upozorňujeme, že je třeba stále dodržovat následující pravidla:

 • upřednostňovat písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné;
 • při osobním kontaktu dodržovat odstup minimálně 2 metry;
 • bránit shlukování osob na chodbách;
 • používat ochranné prostředky dýchacích cest, jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;
 • používat dezinfekční prostředky.

Nadále také doporučujeme:

 • využívat stále dostupné schránky pro písemné podání umístěných u venkovních dveřích u vstupu do budovy městského úřadu;
 • předem se telefonicky či e-mailovou poštou domluvit na termínu osobní schůzky. Telefonní a e-mailové kontakty najdete na www.sezemice.cz 
 • zvážit nutnost osobní návštěvy na úřadu.

Pro případ, kdy bude úřad pro veřejnost uzavřen, je u hlavních dveří budovy Městského úřadu Sezemice umístěn zvonek pro přístup do pokladny či žadatele o Czech Point. Vyčkejte, prosím, příchodu pracovnice úřadu.