Uzávěrka do Sezemických novin 1/2020

Uzávěrka do prvního vydání Sezemických novin roku 2020 byla redakční radou stanovena na pondělí 10.2. 2020.

Chcete zveřejnit nějakou zajímavost z dění Sezemic či okolí? Neváhejte a zasílejte články včetně fotodokumentace na email knihovna@sezemice.cz.