Dotace z rozpočtu města pro rok 2020 – informace

Poskytnutí dotace v roce 2020

Žádost o dotaci z rozpočtu města pro rok 2020 lze podat nejdéle do 15.10.2019.

Informujeme, že  termín pro podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 je 15.10.2019.

Formulář žádosti o dotaci si můžete vyzvednout v kanceláři finančního odboru (přízemí) č. dveří 102, Bc. Hana Volfová, Městský úřad v Sezemicích, Husovo náměstí 790, Sezemice.

Formulář žádosti o dotaci, viz v příloze

Upozorňujeme, že na žádosti podané po stanoveném termínu, tj. 15.10.2019,  nebude brán zřetel.

 

Odkazy:Žádost o poskytnutí dotace rok 2020

 

Zodpovídá: Bc. Hana Volfová, tel.: 466741015